Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2014

Μια πειραιώτικη «άδεια ασκήσεως επιτηδεύματος».


                                                                                  Γράφει ο Δημήτρης Κρασονικολάκης.

Εποχή οικονομικής κρίσης και εκείνο που ταλαιπωρεί τη σκέψη κάθε πολίτη είναι αν μπορεί να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις του προς το κράτος, αν το άδικο βάρος των τόσων φόρων δύναται να αποδοθεί μέσα από τον μειωμένο μισθό ή τα έσοδα της επιχείρησής του.
Το πρόβλημα καταντά διαχρονικό και η επίλυση εξετάζεται κατά περίπτωση.
Έχω στη συλλογή μου μια ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ, δηλαδή μια άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος του 1911.
[Επιτήδευμα σημαίνει ενασχόληση, επάγγελμα - το ελεύθερο επάγγελμα και επιτηδευματίας = ο ελεύθερος επαγγελματίας]
Σε ένα έντυπο συμπληρωμένο με καλλιγραφικά γράμματα, η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΟΡΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ υπογράφει τη χορηγία άδειας λειτουργίας ενός καταστήματος στον Πειραιά καθ’ όλο το έτος 1911. Ο Κωνσταντίνος Αναγνωστόπουλος, «ποτοπώλης» (μέσα σε παρένθεση «και εδωδιμοπώλης») είχε ανοίξει το μαγαζί του στην Αποστόλη και Μητρώου, στον Άγιο Βασίλειο, πάνω από την παραλία της Φρεαττύδας.
[Εδώδιμα = φαγώσιμα]
Την άδεια όφειλαν οι επαγγελματίες να την έχουν στο χώρο της εργασίας τους και να τη δείχνουν «εις τους επιτετραμμένους τον έλεγχον των επιτηδευματιών υπαλλήλους».
  
ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ. Αριθμός αδείας 1125. Έτος 1911.         Πόλις Πειραιεύς.

Ας δούμε όμως τις απαιτήσεις των οικονομικών αρχών μέσω των οδηγιών που ήταν υποχρεωμένοι να ακολουθήσουν:

Δ η λ ώ σ ε ι ς

1)   Πας επιτηδευματίας πρέπει εντός μηνός Ιανουαρίου εκάστου έτους να δηλώνη ακριβώς το επιτήδευμά του και να προπληρώνη το ¼ του φόρου του έτους. Δι’ έκαστον κατάστημα πρέπει να δίδη χωριστήν δήλωσιν. Εάν εις το αυτό κατάστημα πωλή και ποτά, πρέπει να δίδη ιδιαιτέραν δήλωσι δι’ αυτά.
2)   Δια της αυτής δηλώσεως πρέπει να δηλώνη τους συνεταίρους και τους βοηθούς, δια χωριστής δε δηλώσεως και τους υπαλλήλους του.
3)   Δια την ακριβή δήλωσιν του επιτηδεύματος πρέπει να ζητούνται οδηγίαι από τον Οικονομ. Έφορον.
4)   Τας αυτάς υποχρεώσεις έχει και πας ο οποίος ήθελεν αρχίση να ασκή επιτήδευμα μετά τον Ιανουάριον, ήτοι πρέπει να δηλώνη αμέσως το επάγγελμά του.
5)   Αν επιτηδευματίας τις κατά την διάρκειαν του έτους ή μεταφέρη το κατάστημά του, το γραφείον του κ.λ.π. ή αλλάξη επιτήδευμα, πρέπει να δηλώνη τούτο αμέσως εις τον Έφορον.
6)   Ο φόρος του επιτηδεύματος είνα προσωπικός. Δηλαδή επιβάλλεται εις τα πρόσωπα και όχι εις τα καταστήματα.
7)   Όσοι δεν δηλώνουν εγκαίρως και ακριβώς το επιτήδευμά των: α΄) τιμωρούνται με πρόστιμον β΄) χάνουν το δικαίωμα να πληρώσουν εις δόσεις τον φόρον  γ΄) απαγορεύεται εις αυτούς η άσκησις του επιτιδεύματος και δ΄) πληρώνουν φόρον δι’ ολόκληρον το έτος, έστω και αν άρχισαν την εργασίαν των την β΄εξαμηνίαν.

Ε π ι γ ρ α φ α ί

8)   Έκαστος επιτηδευματίας πρέπει να έχη προ του καταστήματός του, γραφείου του κ.λ.π. επιγραφήν η οποία να δηλώνη Ελληνιστί το όνομά του και το επιτήδευμά του. Άλλως τιμωρείται με πρόστιμον.

Πληρωμή του φόρου

 9)  Ο φόρος πληρώνεται εις 4 δόσεις ως εξής· η α΄ άμα επιδίδεται η δήλωσις, η β΄τον Απρίλιον, η  γ΄ τον Ιούλιον, και η δ΄ τον Οκτώβριον· αν όμως η δήλωσις γίνη μετά τον Ιανουάριον, τότε άμα τη δηλώσει πληρώνονται και όσαι άλλα δόσεις έληξαν.
10)  Όσοι δεν πληρώσουν εις τας άνω προθεσμίας τον φόρον, τιμωρούνται ως εξης: α΄) απαγορεύεται εις αυτούς η άσκησις επιτηδεύματος και β΄) καταδιώκονται με ένταλμα προσωπικής κρατήσεως δια την πληρωμήν του φόρου. Όσοι δε δεν πληρώσουν ούτε μέχρι της 31 Ιανουαρίου  του επομένου έτους, πληρώνουν επί πλέον α΄) 20 τοις % πρόστιμον και β΄) 8 τοις % τόκον.
11) Ο φόρος πληρώνεται δι’ ολόκληρον το έτος. Εξαιρετικώς εν περιπτώσει θανάτου ή πτωχεύσεως διαγράφεται ο από του θανάτου ή της πτωχεύσεως μέχρι τέλους του έτους φόρος. 
12) Όσοι άρχίσουν την εργασίαν των την β΄ εξαμηνίαν, πληρώνουν τον φόρον ενός εξαμήνου, εάν είνε νέοι επιτηδευματίαι και εδήλωσαν αμέσως, και αν δεν πρόκειται περί επιτηδευμάτων τα οποία εκ του είδους των δεν ασκούνται όλον το έτος.


Έτσι είχαν τα πράγματα τότε στη φορολόγηση των επαγγελματιών, μάλλον απλά και κατανοητά. 
Τα φορολογικά του σύγχρονου Έλληνα πολίτη έχουν μπλεχτεί με τροϊκανές εντολές, νομοθετικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, πρωθυπουργικές παρεμβάσεις, δευκρινιστικές εγκυκλίους, ανακοινώσεις και ό,τι άλλα που διαρκώς και ανεξέλεγκτα ακυρώνονται, αναιρούνται, τροποποιούνται, συμπληρώνονται, αυξάνονται. Αποτέλεσμα, η επιβάρυνση,η απόγνωση, το κλείσιμο και τα χρέη.
Μη ξεχνάμε, η αρχαία λεξη ΟΦΛΙΣΚΑΝΩ έχει τη σημασία «Οφείλω, χρεωστώ, κυρίως επὶ ανθρώπου καταδικασθέντος εις πληρωμὴν προστίμου, είμαι καταδικασμένος να πληρώσω, οφείλω εις το δημόσιο».

Για να μην αφήσω παραπονεμένους τους εφοριακούς φίλους μου - Γράψε κάτι για τις παλιές Εφορίες! είπαν.. - θα τους κάνω τη χάρη να καταγράψω τις Εφορίες της εποχής γύρω στα 1906, 1928, 1932, 1955, 1960, 1999 που βρήκα σε οδηγούς αντίστοιχων ετών, αλλά και του 2014 για σύγκριση.  

Οικονομική Εφορία Πειραιώς, 1906.
Οδός Καραΐσκου 180. Οικονομικός Έφορος Ν. Αιγιαλίδης.
Ταμείον Πειραιώς - Αιγίνης: Οδός Ανδρούτσου. Ταμίας ο Ι. Αποστολάκος.
Υποταμείον (επιτηδευμάτων) οδός Ανδρούτσου 123. Υποταμίας Μαργαρ. Τσαμπελάκης.
Υποταμείον (φόρου οικοδομών) Ανδρούτσου 123. Υποταμίας Δ. Περδικάρης.  
 
Οι οικονομικές αρχές στα 1928 ήταν οι παρακάτω:
Α΄ Εφορία. Κολοκοτρώνη 45β. (Αρμοδιότητα: Περιφέρεια από Λεωφόρο Σωκράτους [Ηρώων Πολυτεχνείου], Μπουμπουλίνας, Σταθμού Σ.Α.Π. [Ηλεκτρικού], Ηφαίστου [Ελ. Βενιζέλου], Κολοκοτρώνη). Έφορος ήταν ο Γ. Μπαρκούτσος.
Β΄ Εφορία. Κοντά στη στάση αυτοκινήτων Αγίας Σοφίας. (Αρμοδιότητα: Περιφέρεια από σταθμό Σ.Α.Π. [Ηλεκτρικό] έως Αγία Σοφία.Έφορος Επαμεινώνδας Φρίκης.
Γ΄ Εφορία. Γλάδστωνος 3. (Αρμοδιότητα: Περιφέρεια από δεξιά πλευρά οδού Μπουμπουλίνας μέχρι την Πειραϊκή Χερσόνησο. Στην Εφορία αυτή υπαγόταν και η Επαρχία Αιγίνης. Έφορος ο Γρ. Ζαΐμης.
Δ΄ Εφορία. Φίλωνος 140. Εκεί γινόταν η εκκαθάριση παλαιών χρήσεων.
Το Ταμείο Πληρωμών και Εισπράξεων ήταν στην Κουντουριώτου και Ρέπουλη [Σωτήρος Διός].

Οικονομικαί Υπηρεσίαι, 1932.
Α΄. Κολοκοτρώνη 45.
Β΄. Παλαμηδίου.
Γ΄. Νοταρά 121.
Δ΄. Ηφαίστου 62.
Ναυτικόν Απομαχικόν Ταμείον. Υψηλάντου 101.
Ταμείον Πειραιώς - Αιγίνης. Κουντουριώτου 153.
Α΄. Παράρτημα Ταμείου Πειραιώς. Κολοκοτρώνη 45.

Εφορίαι Πειραιώς, 1955.
1η.. Βασιλίσσης Σοφίας 85.
2η . Νοταρά 38.
3η. Ακτή Ποσειδώνος 26.
4η. Παλαμηδίου 58.
5η. Μέγαρον Ε.Η.Σ.
Ανωνύμων Εταιρειών, Βασιλίσσης Σοφίας 144.
Κληρονομιών, Πασαλιμάνι.
Πλοίων. Μέγαρον Ε.Η.Σ.

Εφορίες στη δεκαετία του ’60.
1η . Δ. Γούναρη προς την πλατεία Ιπποδαμείας.
2η . Τσαμαδού κοντά στη Ζωσιμάδων.
3η . Βασιλέως Κωνσταντίνου. [Ηρώων Πολυτεχνείου]
4η . Παλαμηδίου προς Αρτεμησίου.
5η . Παπαναστασίου κοντά στην Καλαντζάκου στο Κερατσίνι.

Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) στα 1999.
Α΄ Πειραιά. Δευτέρας Μεραρχίας 12.
Β΄ Πειραιά. Δευτέρας Μεραρχίας 12.
Γ΄ Πειραιά. Ηρώων Πολυτεχνείου 82.
Δ΄ Πειραιά. Μαυρομιχάλη 3.
Ε΄ Πειραιά. 25ης Μαρτίου 127, Κερατσίνι.
ΣΤ΄ Πειραιά. Θηβών 60.
Α΄ Κεφαλαίου. Εθνικής Αντιστάσεως και Καραολή - Δημητρίου 10.
Γενικών Εσόδων. Νοταρά 34.
Ενσήμων και δικαστικών εισπράξεων. Εθνικής Αντιστάσεως 39 - 41.
Πληρωμών. Μπουμπουλίνας 47 και Γρ. Λαμπράκη.
Φορολογίας Ανωνύμων Εμπορικών Επιχειρήσεων (Φ.Α.Ε.Ε.) Γρ. Λαμπράκη 21 και Διστόμου.
Δ.Ο.Υ. Πλοίων. Κυριάκου Μαυρομιχάλη 3.

Δ.Ο.Υ. στα 2013 - 2014.
Α΄και Β΄. Δευτέρας Μεραρχίας 12. (μαζί και των Κυθήρων - Αιγίνης - Πόρου - Ύδρας - Σπετσών).
Γ΄. Κολοκοτρώνη 140. (μαζί και της Μήλου). 
Δ΄και ΣΤ΄. Κυριάκου Μαυρομιχάλη 3.
Ε΄. Σωκράτους 15 - 17 και Ψαρών στη Δραπετσώνα. (μαζί και της Σαλαμίνας). 
Φορολογίας Ανώνυμων Εταιρειών (Φ.Α.Ε.). Νοταρά 38 - 40.
Δ.Ο.Υ. Πλοίων. Ακτή Μιαούλη 83 και Μάρκου Μπότσαρη 2 - 8.

Όπως βλέπετε ακόμα και οι Εφορίες δεν έχουν σταθερή στέγη. Για να βελτιώσουν τη λειτουργία τους γυρίζουν από κτήριο σε κτήριο, σαν να προσπαθούν να τραβήξουν κοντά τους τον πελάτη ή σαν να τις κυνηγάει κι αυτές κάτι σαν.. την Εφορία...
Τι κι αν «συγχωνεύονται» τελευταία, από την ίδρυσή τους και για πάντα, από κοντά ή μακριά θα βρίσκουν τον τρόπο να «ροκανίζουν» μέρος από τα χρήματα των μισθωτών, των συνταξιούχων και λοιπών φυσικών και νομικών προσώπων.
Μεγάλη ταλαιπωρία. 

 
  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου