Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου 2014

Η σύσκεψη της 5.8.1959 για τις πειραϊκές αρχαιότητες.


                                                                                  Γράφει ο Δημήτρης Κρασονικολάκης.

Έχουμε καιρό να δούμε στον Πειραιά ανοικτές συσκέψεις με την παρουσία των προέδρων ή των αντιπροσώπων των τοπικών φορέων με σκοπό την λήψη αποφάσεων για την επίλυση διαφόρων σημαντικών γεγονότων. Οι συγκεντρώσεις ως επί το πλείστον γίνονται σε κλειστές αίθουσες συνεδριάσεων, λίγοι είναι εκείνοι που λαμβάνουν μέρος, οι τυχόν ανακοινώσεις και τα αποτελέσματα μαθαίνονται μέσω των δελτίων τύπου στα έντυπα και στο διαδίκτυο. Δυστυχώς μάλιστα οι περισσότερες γνωματεύσεις παραμένουν στα χαρτιά και δεν υλοποιούνται. 
Τα δεδομένα μπορεί λοιπόν να έχουν αλλάξει, οι ανάγκες όμως παραμένουν και καλό θα είναι να ξαναθυμηθούμε τι γινόταν στο παρελθόν ώστε να αντλούμε τα κατάλληλα συμπεράσματα...

«Τοπογραφικόν σχέδιον (Κλ. 1: 5000) εμφαίνον (1) την θέσιν ευρέσεως των αγαλμάτων κατ’ Ιούλιον του 1959, (2) την θέσιν των αποκαλυφθέντων τω 1956 ερειπίων στοάς του Εμπορίου». [Α. Α. Παπαγιαννοπούλου - Παλαιού, Πειραϊκή Αρχαιολογία, ΠΟΛΕΜΩΝ, αρχαιολογικόν περιοδικόν, Εν Αθήναις, τόμος Ζ΄ (1958/59), τεύχος 1ον - 2ον , σελ. 55] 

Εφημερίδα ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 5 Αυγούστου 1959.

ΕΙΣ ΤΟ ΦΟΥΑΓΙΕ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ
Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΣΥΣΚΕΨΙΣ ΔΙΑ ΤΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΤΟΝΙΣΘΗ Η ΑΝΑΓΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Πρωτοβουλία της Επιτροπής Προστασίας και Αξιοποιήσεως Ιστορικών Μνημείων Πειραιώς, συνεκροτήθη χθες την 8 μ.μ. εις το φουαγιέ του Δημοτικού Θεάτρου  σύσκεψις, με θέμα την παραμονήν εις την πόλιν μας των ανευρεθέντων τελευταίως αρχαιολογικών θησαυρών εις την διασταύρωσιν των οδών Φίλωνος και 
Γεωργίου Α΄.
Εις την σύσκεψιν παρέστησαν ο σεβ. Επίσκοπος Θαυμακού κ. Χρυσόστομος, ο δήμαρχος κ. Ντεντιδάκης, 
ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ν. Μάρουγκας, ο πρόεδρος του Ιατρικού (sic, έπρεπε να γραφεί του Εμπορικού) Συλλόγου κ. Δ. Κουμς, ο πρόεδρος της Φιλολογικής Στέγης Πειραιώς κ. Γρ. Θεοχάρης, 
ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου κ. Αναστασόπουλος, οι βουλευταί Πειραιώς κ.κ. Κ. Αθανασιάδης, 
Δ. Παινέζης, Γ. Αράπης, ο δήμαρχος Κερατσινίου κ. Δ. Μισαηλίδης, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Γηγενών Πειραιωτών κ. Κρ. Δηλαβέρης, ο πρόεδρος των Μεσογειακών Εφοπλιστών κ. Λ. Νομικός, ο γεν. γραμματεύς του Εμπορικού Συλλόγου κ. Ν. Καλαμίτσης, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου 
κ. Γ. Πλατανιώτης, ο αρχαιολόγος κ. Παπαγιαννόπουλος - Παλαιός, ο κ. Δ. Σαπουνάκης, ο. κ. Κ. Βοβολίνης ο κ. Δ. Ρεδιάδης πλείστοι δημοτικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι επαγγελματικών, φυσιολατρικών σωματείων κλπ.
«Ερείπια θεμελίων αρχαίου οικοδομήματος, όπισθεν των στοών του Εμπορίου, αποκαλυφθέντα κατ’ Ιούλιον, Αύγουστον και Σεπτέμβριον 1959 υπό την γωνίαν των οδών Γεωργίου του Α΄ και Φίλωνος εν Πειραιεί, εξ αφορμής των εκ τύχης εμφανισθέντων, εναποτεθειμένων εν αυτοίς, χαλκών και μαρμαρίνων αγαλμάτων. Τα ερείπια ταύτα, κατά πάσαν πιθανότητα, ανήκουσιν εις το τέμενος της Αθηνάς και του Διός Σωτήρος, και δη και εις αυτά τα «στοΐδια», άτινα αναφέρει ο Στράβων». [ΠΟΛΕΜΩΝ, τόμος Ζ΄ (1958/59), τεύχος 1ον - 2ον , σελ. 43]. Βρισκόμαστε στο σκαμμένο οδόστρωμα στην διασταύρωση της Φίλωνος και της Γεωργίου Α΄, στο κέντρο μπροστά βλέπουμε το «Ρολόι».
 
Εν αρχή ο κ. Γρ. Θεοχάρης υπεγράμμισε την δυσχερή θέσιν εις την οποίαν θα περιέλθη ο Πειραιεύς, κατόπιν της κυβερνητικής ανακοινώσεως, όπως αξιοποιηθή το Φαληρικόν Δέλτα, εις βάρος, φυσικά, της πόλεώς μας, τονίσας, εν συνεχεία, ότι αποτελεί πράξιν απαράδεκτον η μεταφορά των ανευρεθέντων αγαλμάτων εις άλλην πόλιν. Ο κ. Θεοχάρης ανέφερεν, ότι υπάρχουν υποψίαι, ότι είναι πιθανή η μεταφορά των, εάν το γενικώτερον συμφέρον της χώρας το επιβάλη, όπως εδήλωσε, κατά τον ομιλητήν, ο κ. Πρόεδρος της Κυβερνήσεως.
Ο κ. Βολονάκης ανεφέρθη ακολούθως εν εκτάσει εις την ιστορίαν της πόλεως και είτα ο αρχαιολόγος 
κ. Α. Παπαγιαννόπουλος - Παλαιός υπεγράμμισε την ανάγκην, όπως ο Πειραιεύς, όχι μόνον διατηρήση τα ανευρεθέντα αρχαιολογικά μνημεία, αλλά και να καταβληθή προσπάθεια, ώστε να πεισθή η κοινή γνώμη, ότι τα ανευρεθέντα δεν προωρίζοντο, ως ανεγράφη εις τας εφημερίδας, προς εξαγωγήν, αλλ’ αποτελούν αντικείμενα του εκεί ευρισκομένου, κατά την αρχαιότητα, ναού της Αθηνάς.
Ο κ. Θεοχάρης, εν συνεχεία, ανέγνωσεν επιστολήν  του αρχιτέκτονος κ. Πικιώνη, δια της οποίας ο εκλεκτός συμπολίτης υπογραμμίζει την ανάγκην, όπως τα εν λόγω ευρήματα παραμείνουν εις τον Πειραιά.

«Ο χαλκούς "κούρος", ο εκ τύχης ελθών εις φως υπό εργατών την 18ην Ιουλίου 1959, προ της ανελκύσεως αυτού εκ της θέσεως εν η ευρέθη». [ΠΟΛΕΜΩΝ, τόμος Ζ΄ (1958/59), τεύχος 1ον - 2ον , Πίναξ Ζ΄]   

Ο γεν. γραμματεύς του Εμπορικού Συλλόγου κ. Καλαμίτσης ομιλήσας δια μακρών, ανεφέρθη εις το θέμα της ιστορικής αξιοποιήσεως του Πειραιώς, δια της λήψεως ωρισμένων μέτρων, προτείνας, κυρίως, την ανέγερσιν Μουσείου, εις το οποίον να συγκεντρωθούν τα επιτεύγματα του αναπτυχθέντος κατά την αρχαιότητα πολιτισμού. Ο κ. Καλαμίτσης εισηγήθη την ανέγερσιν Μουσείου εις τον χώρον του Γυμναστηρίου του Πειραϊκού Συνδέσμου, ο οποίος προσφέρεται προς τον σκοπόν αυτόν.
Την ομιλίαν του κ. Ν. Καλαμίτση θα δημοσιεύσωμεν αύριον.
Ο καθηγητής της Σχολής Καλών Τεχνών κ. Παππάς ετόνισε ότι «αξίζει ο Πειραιεύς να κρατήση τα αρχαιολογικά μνημεία, ώστε η πόλις να επανεύρη την ιστορικήν της θέσιν».
Εν συνεχεία, ο διευθυντής Αρχαιοτήτων του υπουργείου Παιδείας κ Παπαδημητρίου υπεγράμμισε την ανάγκην, όπως ο Πειραιεύς αποκτήση Μουσείον δια την φύλαξιν των ευρημάτων, τα οποία δικαιούται να κρατήση η πόλις. Πάντως, ως ετόνισεν ο κ. Παπαδημητρίου, οι καλλιτεχνικοί αυτοί θησαυροί θα πρέπει, 
δια λόγους καθαρώς τεχνικούς, να μεταφερθούν εις το αρχαιολογικόν Μουσείον Αθηνών, δια να καθαρισθούν και εν συνεχεία να μεταφερθούν και πάλιν εις τον Πειραιά.

«Η ετέρα των ερμαϊκών στηλών, αποκαλυπτομένη μετ’ επιμελείας υπό του φύλακος του Αρχαιολογικού Μουσείου Πειραιώς». [ΠΟΛΕΜΩΝ, τόμος Ζ΄ (1958/59), τεύχος 1ον - 2ον , Πίναξ Ι΄]   

Ο Δήμαρχος Πειραιώς κ. Ντεντιδάκης εδήλωσεν, ότι από πλευράς του Δήμου κατεβλήθησαν προσπάθειαι δια την παραμονήν των καλλιτεχνικών θησαυρών εις την πόλιν.
Ο κ. Δήμαρχος εδήλωσεν επίσης ότι ως επληροφορήθη, ο υφυπουργός των Οικονομικών κ. Δ. Αλιπράντης υπεσχέθη την διάθεσιν εκ του προϊόντος του Εθνικού Λαχείου ποσού δρχ. 250.000 δια την επέκτασιν του αρχαιολογικού Μουσείου.
Ωσαύτως, επί του αυτού θέματος ωμίλησαν υποστηρίξαντες την δικαίαν άποψιν του πειραϊκού λαού, όπως τα αγάλματα παραμείνουν εις την πόλιν μας, οι κ. κ. Δρ. Μαντούβαλος, ο σεβ. Επίσκοπος Θαυμακού 
κ. Χρυσόστομος, διαβιβάσας την συγκίνησιν του ασθενούντος Μακαρ. Αρχιεπισκόπου, ο οποίος υπεσχέθη την εκ μέρους του συμπαράστασιν εις το αίτημα του πειραϊκού λαού.
Ο τ. δήμαρχος κ. Δ. Σαπουνάκης επρότεινεν, όπως οι τοπικοί παράγοντες εισηγηθούν εις τους αρμοδίους την συνέχισιν της δεκαλέπτου επιβαρύνσεως των εισιτηρίων των λεωφορείων αυτοκινήτων δια την ανέγερσιν του Μουσείου, δεδομένου ότι έρανος μεταξύ του λαού δεν θα αποδώση το προσδοκώμενον αποτέλεσμα. 
Ο κ. Σαπουνάκης επρότεινεν επίσης, όπως, μετά την αποχώρησιν των υπηρεσιών του Δήμου από το κτίριον του «Ωρολογίου» διατεθή τούτο προσωρινώς δια την στέγασιν των καλλιτεχνικών θησαυρών.
Τέλος ωμίλησεν ο κ. Κρίτων Δηλαβέρης, πρόεδρος του Συνδέσμου Γηγενών Πειραιωτών.
Ολίγον αργότερον ο κ. Δηλαβέρης προσεβλήθη υπό λιποθυμίας, ο δε παριστάμενος κ. Π. Ντεντιδάκης προσέφερεν αμέσως τας ιατρικάς υπηρεσίας του. Μετά παρέλευσιν ολίγου χρόνου ο κ. Δηλαβέρης επανεύρε τας αισθήσεις του, μεταφερθείς εις την οικίαν του.

Η Αθηνά του Κηφισοδότου, μετά του ετέρου των χαλκών αγαλμάτων, ως εκτίθενται εισέτι εν τω Μουσείω Πειραιώς, επί διετίαν και πλέον από της ευρέσεώς των. [ΠΟΛΕΜΩΝ, τόμος Ζ΄ (1958/59), τεύχος 1ον - 2ον , σελ. 52]. «...Τα έτερα δύο των χαλκών αγαλμάτων Αθηνάς Σωτείρας, έργου του Κηφισοδότου και ¨κόρης¨ δια τρίτον ήδη έτος, κατάκεινται εν τη αυτή θέσει, ελήφθη δ’ εσχάτως εκμαγείον του δευτέρου, εξ’ ου το χρώμα του χαλκού ηλλοιώθη, αλλά κατά ρητήν διαβεβαίωσιν των λαβόντων το εκμαγείον ειδικών, ο αρχικός χρωματισμός του αγάλματος θα επανέλθη». 30.6.’62. Α. Α. Παπ. Π. [Στο ίδιο περιοδικό, σελ. 96]  


ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ

Υπό της Φιλολογικής Στέγης και κατόπιν σχετικής εξουσιοδοτήσεως της χθεσινής συσκέψεως, εξεδόθη ψήφισμα δια του οποίου ζητείται η αποτροπή πάσης ενεργείας δια την λιμενοποίησιν του φαληρικού Δέλτα, η επίδειξις μεγαλυτέρας μερίμνης υπέρ της πόλεως και προστασίας και αξιοποιήσεως των Πειραϊκών αρχαιοτήτων.
Το εν λόγω ψήφισμα θα επιδοθή εις την κυβέρνησιν.


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Είναι πολύ δύσκολο τελικά να καταγραφούν οι χρονολογίες γέννησης και θανάτου κάποιων παλιών προσωπικοτήτων που άφησαν τα ίχνη τους στην πειραϊκή κοινωνία.
Είμαστε τυχεροί όταν «ανακαλύπτουμε» όσες λίγες δημοσιεύτηκαν στα διάφορα έντυπα, άλλες προσπαθούμε να διασταυρώσουμε αν είναι ακριβείς μέσα από προφορικές και βιογραφικές αναδιφήσεις.
Στην πολύχρονη έρευνά μου προσπαθώ να είμαι συνεπής στην λεπτομέρεια, παράλληλα αν κάπου λανθάνω είμαι έτοιμος να διορθώσω το τυχόν ατόπημά μου.    

Η Πρωτοβουλία της Επιτροπής Προστασίας και Αξιοποιήσεως Ιστορικών Μνημείων Πειραιώς σχηματίστηκε στις αρχές του 1957.

Ως βοηθός Επίσκοπος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Θεοκλήτου Β΄ από τις 15.11.1957, ο κ. Χρυσόστομος [Κατά κόσμον Αδάμ Θέμελης του Ζαφειρίου (25.9.1918 – 28.2.2007)] χειροτονήθηκε στις 21.11.1957 τιτουλάριος Επίσκοπος Θαυμακού. Υπηρέτησε ως Ιερατικός προϊστάμενος στον Προφήτη Ηλία. Διατέλεσε Αρχιερατικός Επίτροπος στον Πειραιά. Στις 7.11.1965 εξελέγη Μητροπολίτης Μεσσηνίας. [Ο Πειραιάς εκκλησιαστικά ανήκε στην Μητρόπολη - Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Από το 1926 τον Αρχιεπίσκοπο εκπροσωπούσε στον Πειραιά βοηθός επίσκοπος. Η Μητρόπολη Πειραιώς, με διατάγματα του 1959, ιδρύθηκε με τον θάνατο του Αρχιεπισκόπου στα 1962. Τοποτηρητής της νεοϊδρυθείσης Μητροπόλεως Πειραιώς έγινε ο Μητροπολίτης Ύδρας Σπετσών και Αιγίνης Προκόπιος Καραμάνος (πέθανε στις 3.12.1965). Στις 17.11.1965 στην θέση του, ως πρώτος Μητροπολίτης Πειραιώς ενθρονίστηκε ο Χρυσόστομος Ταβλαδωράκης (1906 - 1977)].
 
Ο δήμαρχος κ. Ντεντιδάκης: Παύλος Ντεντιδάκης, 1895 - 1970. Γιατρός, Βουλευτής και Υπουργός. Δήμαρχος Πειραιώς από 24.6.1959 έως 30.8.1964 εκτός ένα μικρό διάστημα (7.5.1959 - 23.6.1959) που άσκησε τα καθήκοντά του ο Παναγιώτης Λεούσης.
 
Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ν. Μάρουγκας: Νικόλαος Μάρουγκας, πρόεδρος Δ.Σ. από τον Ιούλιο του 1959 έως τον Ιανουάριο του 1961. Επικεφαλής τότε στον εκλογικό δημοτικό συνδυασμό «Πειραϊκή Προοδευτική Ένωσις». Χρημάτισε και πρόεδρος του Συνδέσμου Γηγενών Πειραιωτών. Πέθανε τον Οκτώβριο του 1974.

Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου κ. Δ. Κουμς. Δημήτριος Κούμς του Οδυσσέως, πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς από το 1953 έως το 1974. Πέθανε στα 1975.
   
Ο πρόεδρος της Φιλολογικής Στέγης Πειραιώς κ. Γρηγόρης Θεοχάρης, 1907 - 1982. Δημοτικός σύμβουλος από το 1952 έως το 1959. Ανέλαβε για λίγο καθήκοντα δημάρχου στις αρχές του 1957 αντικαθιστώντας τον Δημήτριο Σαπουνάκη.

Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου κ. Αναστασόπουλος: Χαρίλαος Αναστασόπουλος, αντιπρόεδρος από 6.3.1958 έως 31.1.1959 και πρόεδρος από 11.2.1959 έως 13.10.1961. Διατήρησε τη θέση έως τον Αύγουστο του 1962 ως πρόεδρος διορισμένης διοικητικής επιτροπής από το Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας.
 
Οι βουλευταί Πειραιώς κ.κ. Κ. Αθανασιάδης: Κωνσταντίνος Αθανασιάδης, δικηγόρος, εξελέγη βουλευτής Α΄ Πειραιώς της ΕΔΑ στις εκλογές της 11.5.1958.
 
Δ. Παινέζης: Δημήτριος Παινέζης, συνταξιούχος ΣΕΚ, βουλευτής Α΄ Πειραιώς της ΕΔΑ στις εκλογές της 11.5.1958.
 
Γ. Αράπης: Γεώργιος Αράπης, συνταξιούχος ΗΕΜ, εξελέγη βουλευτής Β΄ Πειραιώς της ΕΔΑ στις εκλογές της 11.5.1958.

Ο δήμαρχος Κερατσινίου κ. Δ. Μισαηλίδης: Δημήτριος Μισαηλίδης του Ιωάννου και της Ευγενείας (1895 - 1976). Υπάλληλος στον Δήμο Πειραιά στα 1926. Συνέταξε τον Οργανισμό Δημοτικής Συνοικιακής Μέριμνας. Το 1937 μετατέθηκε ως προϊστάμενος του Γραφείου Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου. Τον Αύγουστο του 1944 σκοτώθηκε ο γιος του Θεόδωρος σε μάχη με τους Γερμανούς στις Καρούτες Λιδωρικίου. Τον επόμενο μήνα, έχασε τον γιο του Στάθη και την γυναίκα του γιου του σε βομβαρδισμό του Πειραιά. Στα 1947 συνέταξε λεπτομερή έκθεση για τις καταστροφές του Πειραιά από τον πόλεμο. Στα 1951 (15.4) εξελέγη δήμαρχος Δραπετσωνας, απολύθηκε με την αιτιολογία ότι ήταν υπάλληλος του Δήμου Πειραιά αλλά έγινε ανάκληση από το Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Νομιμοφροσύνης. Παραιτήθηκε από Δήμαρχος Δραπετσώνας στα 1954 και έγινε Δήμαρχος Κερατσινίου από τις εκλογές της 21.11.1954 (ορκίστηκε στις 14.1.1955 μπροστά στον νομάρχη Λεωνίδα Παπαρρηγόπουλο). Από τις 21.11.1958 έως 20.2.1959, όταν τέθηκε σε αργία, δημάρχευε ο Γεώργιος Νικολάου Λαγωνίκας. Μετά πάλι ο Μισαηλίδης, έως τις εκλογές της 5.4.1959. Εξακολούθησε να εκλέγεται, με ελάχιστες διακοπές, έως την παύση του στις 1.5.1967.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Γηγενών Πειραιωτών κ. Κρ. Δηλαβέρης: Κρίτων Δηλαβέρης, 1894 - 26 Φεβρουαρίου 1972. Δικηγόρος και βιομήχανος. Βουλευτής Πειραιώς στα 1935, 1936, 31.3.1946 έως 8.1.1950. Πρόεδρος του Ναυτικού Αθλητικού Σύνδεσμου από το 1948 έως το 1963. [Ο Δηλαβέρης πέθανε στην Γερμανία όπου είχε πάει για εξετάσεις. Η νεκρώσιμος ακολουθία έγινε στον Άγιο Κωνσταντίνο την Τρίτη 29.2. και τάφηκε στην Ανάσταση. Η σύζυγός του Αθηνά Βασιλείου Κωνσταντοπούλου (πέθανε στα 1970) ήταν αδελφή της Κατίνας Παξινού και της Μαρίας Περικλή Ράλλη. Την θυμάμαι αμυδρά επειδή την έβλεπα συχνά, φρόντιζε μάλιστα να γίνονται προβολές ταινιών και παραστάσεις καραγκιόζη σε χώρο του εργοστασίου της οδού Θηβών (σήμερα πάρκο) όπου πήγαινα κι εγώ μικρό παιδί τότε, αφού έμενα πολύ κοντά του, απέναντι στην ομώνυμο οδό Δηλαβέρη] 

Ο πρόεδρος των Μεσογειακών Εφοπλιστών κ. Λ. Νομικός. Ο Λουκάς Νομικός του Νικολάου γεννήθηκε στην Οία της Θήρας στα 1886. Η Ένωση Εφοπλιστών Μεσογειακών Φορτηγών Πλοίων ιδρύθηκε στα 1940. Διατέλεσε πρόεδρός της από 1.1952 έως 2.1964. Προηγουμένως χρημάτισε πρόεδρος της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών (26.6.1946 - 6.1950). Δημοτικός Σύμβουλος Πειραιώς σε περιόδους από το 1925 έως το 1959. Μέλος (έφορος και για χρόνια αντιπρόεδρος του Δ.Σ.) του Ναυτικού Μουσείου Ελλάδος από το 1954 μέχρι την αποχώρησή του τον Απρίλιο του 1969. Πέθανε τον Δεκέμβριο του 1973.

 Ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Γεώργιος Πλατανιώτης, στην θέση από το 1952 έως το 1960.

Ο αρχαιολόγος κ. Ανδρέας Α. Παπαγιαννόπουλος - Παλαιός, 1893 (σύμφωνα με το ΕΛΙΑ) ή 1908 (σύμφωνα με Χατζημανωλάκη, Χαλικιά, Μπαλούρδο και άλλους) - Σεπτέμβριος 1971, είχε έντονη παρουσία στα πολιτιστικά γεγονότα της πόλης. Μετά τον ιδρυτή Απόστολο Σ. Αρβανιτόπουλο, υπήρξε ο επί της ύλης - διευθυντής του περιοδικού ΠΟΛΕΜΩΝ. Με τον Πειραιά είχε ασχοληθεί πολλές φορές. Ειδικά στα   1929 είδε επιγραφές «απερριμμένας» στην περιοχή των Καμινίων και τις δημοσίευσε, έκανε δοκιμαστική ανασκαφή με τον Αρβανιτόπουλο από 27.7. έως 5.8.1933 και έτσι ανεγνώρισε τα ερείπια του Τετρακώμου Ηρακλείου. Διατέλεσε γενικός γραμματέας του Ναυτικού Μουσείου Ελλάδος, με την εποπτεία του οποίου μεταφέρθηκαν και τοποθετήθηκαν τα εκθέματα «κατά τρόπον μουσειακόν» στις νέες εγκαταστάσεις του (εγκαίνια 4.8.1969).       

Ο κ. Δ. Σαπουνάκης: Δημήτριος Σαπουνάκης (1895 - 1965), δήμαρχος Πειραιώς από 23.3.1959 έως 7.6.1959 εκτός των διαστημάτων που είχε απομακρυνθεί. Στην ομιλία του ο Σαπουνάκης πρότεινε «όπως οι τοπικοί παράγοντες εισηγηθούν εις τους αρμοδίους την συνέχισιν της δεκαλέπτου επιβαρύνσεως των εισιτηρίων των λεωφορείων αυτοκινήτων δια την ανέγερσιν του Μουσείου», δηλαδή όπως συνέβη με την ανέγερση της Αγίας Τριάδος όπου επιβλήθηκε σε πολλές λεωφορειακές γραμμές πάνω στην κανονική τιμή πρόσθετο τέλος των δέκα λεπτών. Η θαυμάσια πρόταση να γίνει το «Ρολόι» αρχαιολογικό μουσείο - δια την στέγασιν των καλλιτεχνικών θησαυρών έστω και προσωρινώς - μέχρι να ανεγερθή το νέο κτήριο δεν πραγματοποιήθηκε.  

Ο κ. Κ. Βοβολίνης: Κωνσταντίνος Βοβολίνης, 1913 - 1970, μεταξύ άλλων συνέταξε το Μέγα Ελληνικόν Βιογραφικόν Λεξικόν σε πέντε τόμους (από το 1958 έως το 1962).

Δημ. Ρεδιάδης: Δημήτριος Ρεδιάδης, νομικός, γιος του Δευκαλίωνος Ρεδιάδη, 1915 - 1970.

Αξιοποίηση Φαληρικού Δέλτα: Το θέμα για το Φαληρικό Δέλτα είχε ξεκινήσει από καιρό και φαίνεται στα 1959 θα συνεχιζόταν με διαφορετική μάλλον εξέλιξη. Από δακτυλογραφημένο έγγραφο που βρίσκεται στην συλλογή μου αντιγράφω:
Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΑΠΟΒΑΘΡΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΦΑΛΗΡΙΚΟΝ ΔΕΛΤΑ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΖΗΜΙΩΣΗ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ. ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΙ ΑΙ ΠΡΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑΙ ΑΙΤΙΑΣΕΙΣ.
Αναφερόμενος ο κ. Ράλλης εις τα γραφέντα περί της αποβάθρας του Φαλήρου είπε τα εξής: «Εις τινα εφημερίδα ανεγράφη ότι η δημιουργία αποβάθρας εις το Δέλτα Φαλήρου αποτελεί "εμπαιγμόν" του λαού του Πειραιώς.
Ίνα μη το κοινόν παρασύρεται υπό ψευδών ειδήσεων δηλώ ότι η αποβάθρα σκοπόν έχει την εξυπηρέτησιν ξένων επισήμων επισκεπτομένων κατά καιρούς την Ελλάδα ως επίσης και τουριστών, εάν, λόγω μεγάλης κινήσεως του λιμένος Πειραιώς κατά τον χρόνον της αφίξεώς των, κριθή προτιμότερον να προσορμισθούν τα πλοία των εις τον όρμον του Φαλήρου και να εξέλθουν δια λέμβων οι επιβαίνοντες των πλοίων τούτων, αφού εις την αποβάθραν ταύτην δεν θα είναι δυνατή η πλεύρισις οιουδήποτε πλοίου.
Δια την κατασκευήν της αποβάθρας ταύτης ο Ο.Λ.Π. καλείται να συμβάλη δια του ποσού δραχμών 1.500.000. Την υπόλοιπον δαπάνην θα καταβάλη το Δημόσιον όπερ επίσης θα καταβάλη και την δαπάνην δια την δημιουργίαν της ακτής μεταξύ Δέλτα και Νέου Φαλήρου εις Πλαζ δια τας λαϊκάς τάξεις χρησιμοποιηθησομένη δωρεάν υπ’ αυτών.
Εννοείται ότι η λειτουργία της Πλαζ θα αρχίση το θέρος του 1957 μετά το πέρας των έργων υπονόμων και εξυγιάνσεως και ότι αύτη θα χρησιμοποιήται κυρίως υπό των εγγύς ευρισκομένων κατοίκων Πειραιώς, Νέου Φαλήρου, Μοσχάτου και Καλλιθέας, οίτινες σήμερον υποχρεούνται να μεταβαίνουν κατά  το θέρος εις μακρυνά σημεία της Φαληρικής Ακτής. Εάν τούτο αποτελεί εμπαιγμόν του λαού του Πειραιώς μετά μεγίστης χαράς αποδέχομαι τον χαρακτηρισμόν».
Χθες την 7ην μ.μ. συνεκροτήθη εις το Φουαγιέ του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιώς πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής σύσκεψις, εις την οποίαν μετέσχον βουλευταί και εκπρόσωποι των Πειραϊκών Οργανώσεων επί του θέματος της αναγγελθείσης κατασκευής τουριστικής αποβάθρας εις τον παλαιόν αερολιμένα παρά το Δέλτα της Λεωφόρου Συγγρού. Εισήγησιν επί του θέματος έκαμε ο Δημαρχών Πειραιώς κ. Θεοχάρης, υπογραμμίσας ότι η εκτέλεσις του έργου τούτου είναι βέβαιον, ότι θα επιδράση δυσμενώς επί της αναπτύξεως της Τουριστικής ζωής του λιμένος Πειραιώς. Ομίλησαν και άλλοι και τελικώς απεφασίσθη όπως γίνουν ενέργειαι δια την ματαίωσιν του έργου τούτου.          
Στο τέλος δια χειρός σημειώνεται: «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ» 8 Φεβρουαρίου 1957 (Παρασκευή)

Βολονάκης: Μάλλον Λάμπης Βολανάκης, 1901 - 1982, μέλος Δ.Σ. της Φιλολογικής Στέγης Πειραιώς από τις 18.1.1958. Την επόμενη χρονια εξελέγη αντιπρόεδρός της.

Πικιώνης: Δημήτρης Πικιώνης, αρχιτέκτονας, 1887 - 1968.

Παππάς:  Γιάννης Παππάς (1913 - 2005) καθηγητής εργαστηρίων γλυπτικής της ΑΣΚΤ από το 1953. Δημιούργησε το γνωστό μας «Άγαλμα της Μητέρας», αποκαλυπτήρια στις 29.3.1959. Επίσης την προτομή του πρωθιερέως Βασιλείου Αθανασίου στο Γηροκομείο.

Παπαδημητρίου: Γιάννης Παπαδημητρίου, 1904 - 1963, «ο μεγάλος αρχαιολόγος που χάθηκε πολύ νέος, που αναμόρφωσε την Αρχαιολογική Υπηρεσία..», σύμφωνα με την Μάντω Οικονομίδου. Στα 1957 μετείχε στην Επιτροπή Προστασίας Πειραϊκών Αρχαιοτήτων. Στα 1959 ήταν Διευθυντής Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Παιδείας. [Υπουργός Εθνικής Παιδείας ήταν ο Γ. Βογιατζής, προϊστάμενος Κλασικών Αρχαιοτήτων της Β΄ Περιφερείας Αττικής ήταν ο Ευθύμιος Μαστροκώστας]. Με καταγωγή από την Σύρο, έκανε και ανασκαφές σε θέσεις του νησιού. Προτομή του στήθηκε στα 1992 έξω από το αρχαιολογικό μουσείο Σκύρου. Το μουσείο φιλοξενεί την σπουδαία λαογραφική συλλογή (Σκυριανό σπίτι, κεραμικά, έπιπλα, κεντήματα κ.ά.) της Λίτσας Κωστήρη εις μνήμην του αδερφού της αρχαιολόγου Ιωάννη Παπαδημητρίου. Σε τηλεφωνική επικοινωνία στις 11.12.2014 με τον υπεύθυνο φύλακα του σκυριανού αρχαιολογικού μουσείου, μου απήγγειλε μια στροφή ποιήματος: «Παγκόσμιο έγινε γνωστό το όνομα του Παπαδημητρίου Γιάννη/ που φρόντισε στην Σκύρο μας Ξενία και Αρχαιολογικό να κάνει...». Σήμερα το Ξενία είναι το Hydroussa Hotel Skyros.

Ο υφυπουργός των Οικονομικών κ. Δ. Αλιπράντης: Δημήτριος Αλιπράντης, 1909 -1990, βουλευτής της ΕΡΕ στις εκλογές της 11.5.1958. Υφυπουργός από 17.5.1958 μέχρι 20.9.1961.

Δρ. Μαντούβαλος: Δρακούλης Μαντούβαλος (1889 - 1977). Ιατρός και βουλευτής. Υποψήφιος δήμαρχος στις εκλογές της 21.11.1954. Στα 1959 ήταν τέως πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Πειραιώς. 
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου